http://patmos2.vlu.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_6171-PasiTurunen_small.jpg Kansalaisaloitetta avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona (1175) [5] ei vielä ole toimitettu eduskuntaan. Kansalaisaloitelain mukaan aloitteet on toimitettava eduskuntaan (puhemiehelle) 6kk sen jälkeen, kun Väestörekisterikeskus (VRK) on antanut nimienkeräyksestä suoritetun... http://patmos2.vlu.fi/blogi/kirjoitukset/846/milloin_aito_avioliitto_-kansalaisaloite_toimitetaan_eduskuntaan Patmos article
Pasi Turunen
29.4.2016
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on Patmos Lähetyssäätiön toimittaja ja raamatunopettaja. Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: "Uskon Puolesta - Ihmisille, joiden mielestä kristinusko on ajattelemisen arvoinen asia" (2011). Jehovan todistajia käsittelevän Vartiotorni - Valtakunta uudessa valossa (Kuva ja Sana, 2005) sekä Homoseksualismi - Rakkautta ja rajoja (Kuva ja Sana 2002) Turunen on yhdessä Petri Mäkilän kanssa toimittanut kirjan "Jumalan sana - inspiroitu ja Erehtymätön (2010).

Milloin Aito avioliitto -kansalaisaloite toimitetaan eduskuntaan?

Kansalaisaloitetta avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona (1175) ei vielä ole toimitettu eduskuntaan. Kansalaisaloitelain mukaan aloitteet on toimitettava eduskuntaan (puhemiehelle) 6kk sen jälkeen, kun Väestörekisterikeskus (VRK) on antanut nimienkeräyksestä suoritetun tarkistuslaskelman tuloksen aloitteen vireillepanijoille tiedoksi.

Tässä tapauksessa VRK antoi tämän tiedon 3.2.2016. Tarkistuslaskennan mukainen hyväksyttyjen nimien määrä oli 106 195, hylättyjen kannatusilmoitusten määrän ollessa erittäin pieni (1.9 %), niin pieni, että VRK:n antamassa tiedonannossakin hylättyjen allekirjoitusten vähäisyyteen kiinnitettiin erikseen huomiota.

Mielestäni se on hieno osoitus siitä tarkkuudesta, jolla lukemattomat vapaaehtoiset keräsivät nimiä ympäri Suomen, joten kiitos siitä kaikille ihanille ja ahkerille vapaaehtoisille. 

Mistä johtuu odottelu?

Odottelu eduskuntaan toimittamisen kanssa johtuu siitä, että olemme kansalaisaloitteen vireillepanijoina Jukka-Pekka Rahkosen kanssa miettineet ja keskustelleet siitä, mikä olisi paras hetki toimittaa aloite eduskuntaan (ottaen huomioon, että aikaa lain mukaan on 6kk)  sekä kyselleet ja kuunnelleet eri asiantuntijoilta vinkkejä käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä.

Pieni odottelu on myös antanut mahdollisuuden erilaiseen vaikuttamistyöhön eduskunnan suunnalla, jollainen projekti oli vaikkapa kaikille kansanedustajille kustantajan lahjana  Tapio Puolimatkan kirjan vieminen (14.3.) eduskuntaan kaikille kansanedustajille. Kirjan mukana edustajille kirjoittamamme kirje on luettavissa tämän jutun lopusta.

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämiseksi tullaan toimittamaan eduskuntaan ennen eduskunnan kesälomalle siirtymistä.

Kiitos kärsivällisyydestä

Ymmärrettävästi kansalaisaloitteen toimittamista koskeva ”radiohiljaisuus” on aikaansaanut turhautunutta epätietoisuutta ja hiukan hämmennystä ja sitä pahoittelemme. Olisi pitänyt aikaisemmin hiukan valottaa missä mennään.

Erityisesti monia tapaamiani henkilöitä on hämmentänyt avioliittolain muutosta koskevien liitännäislakien käsittely eduskunnassa ja niihin liittyvät presidentin allekirjoitukset, joista on uutisoitu suurin otsikoin ikään kuin sukupuolineutraalin avioliittolain kohtalo niissä olisi peruuttamattomasti ratkennut ja kansalaisaloitteemme sivuutettu tai käsitelty kaikessa hiljaisuudessa. Nämä mielikuvat eivät kuitenkaan pidä paikkaansa.

Kansalaisaloitetta avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona ei ole vielä käsitelty eduskunnassa lainkaan. Se toimitetaan eduskunnan puhemiehelle ennen eduskunnan kesälomia ja etenee sitten lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Presidentin allekirjoitus sukupuolineutraalin avioliittolain edellyttämien lakimuutosten osalta ei merkitse, että kansalaisaloitteemme olisi sivuutettu eduskunnassa.

Tiedotamme heti kun on enemmän konkreettista tiedotettavaa aloitteen etenemisen tiimoilta. Kiitos myötäelämisestä, kärsivällisyydestä ja esirukouksista.

Kannattaa seurata Aito avioliitto -yhdistyksen nettisivuja osoitteessa www.aitoavioliitto.fi

Yhteiskuntakoe lapsilla? – Professori Tapio Puolimatkan uutuuskirja kaikille kansanedustajille

Professori Tapio Puolimatkan uutuuskirja Yhteiskuntakoe lapsilla? – Tehdäänkö Suomen lapsista sukupuolineutraalin avioliittokokeen koekaniineja (Kuva ja Sana, 2016) toimitettiin tänään (14.3.2016) eduskuntaan kaikille kansanedustajille. Kirjan mukana kansanedustajat saivat Aito avioliitto -kansalaisaloitteen vireillepanijoiden valmistaman oheisen kirjeen ja vetoomuksen:

Arvoisa kansanedustaja,

Allekirjoittaneiden vireille panema kansalaisaloite (1175) avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona sai 106 195 kannatusilmoitusta ja tulee piakkoin eduskunnan käsittelyyn. Avioliittolain muutos ajettiin eduskunnassa läpi vastoin lakivaliokunnan asiantuntevaa ja huolellista esitystä. Lapsivaikutusten arviointia ei lainvalmistelun yhteydessä tehty, vaikka lapsiasiainvaltuutettukin piti sitä välttämättömänä vedoten Suomen asemaan YK:n lapsenoikeuksien yleissopimuksen sitovana osapuolena:

”Lopuksi muistutamme, että jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun, on valmistelussa tehtävä nimenomainen lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksen teossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.” (Lapsiasianvaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 2.4.2014)

Miksi lapsen etua ei asetettu ensisijaiseksi lainvalmistelussa? Ilman perusteellista lapsivaikutusten arviointia avioliittolain muutos merkitsee yhteiskuntakokeilua, jonka riskit jäävät lasten kannettaviksi. Tätä väitettä perustellaan valtiotieteen ja kasvatustieteen tohtori Tapio Puolimatkan uutuuskirjassa Yhteiskuntakoe lapsilla? (Kuva ja Sana, 2016) ja toivomme teidän tutustuvan kirjan antiin avoimella mielellä.

"Avioliiton tarkoituksena läpi vuosituhansien on ollut turvata ja vahvistaa äidin, isän ja lapsen kolmoissidosta, niin että lapsi voi syntyä ja kasvaa biologisen äitinsä ja isänsä hoidossa. Tämän on lukuisissa laaja-alaisissa tutkimuksissa osoitettu turvaavan lapselle parhaan mahdollisen kasvuympäristön. Samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeus poistaa juridisen suojan lapsen oikeudelta tuntea vanhempansa ja olla heidän kasvatettavinaan. Näin se muuttaa perustavalla tavalla normin, jonka mukaan biologisilla vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan,” Puolimatka kirjoittaa (s. 177).

Arvoisa kansanedustaja. Teillä on mahdollisuus korjata edellisen eduskunnan tekemä virhe. Pyydämme teitä harkitsemaan asiaa sekä hyvän lainvalmistelun että lapsen edun ensisijaisuuden näkökulmasta. Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja tasa-arvoisia. Kaikki ihmissuhteet eivät kuitenkaan ole avioliittoja, eikä sukupuolineutraali liitto voi tarjota lapselle sekä isää että äitiä.

”Ihmiskunnan velvollisuutena on antaa lapselle paras mitä se pystyy sille tarjoamaan.” (YK:n lapsen oikeuksien julistus, 1959). Yhä voimassaoleva avioliittolaki pystyy antamaan lapselle parasta mitä yhteiskunnallamme on lapselle tarjota: isän ja äidin.  Kaksi isää ei voi korvata äitiä, eikä kaksi äitiä voi korvata lapselle isää. Siksi avioliittolaki tulee säilyttää ennallaan kansalaisaloitteessamme 1175 esitetyllä tavalla.

Ystävällisin terveisin

Helsingissä 14. maaliskuuta, 2016
JUKKA-PEKKA RAHKONEN                                  PASI TURUNEN

 

 

 

Kommentoi "Milloin Aito avioliitto -kansalaisaloite toimitetaan eduskuntaan?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  _  _  __  __  __  __  ____  
 /_____// | || | || \ \\ / // \ \\/ // | _ \\ 
 `____ ` | || | || \ \/ //  \ ` //  | |_| || 
 /___//  | \\_/ ||  \ //   | ||  | . // 
 `__ `   \____//   \//    |_||  |_|\_\\ 
 /_//    `---`    `    `-`'  `-` --` 
 `-`                       
 
 

Ei kommentteja "Milloin Aito avioliitto -kansalaisaloite toimitetaan eduskuntaan?"