http://patmos2.vlu.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_5026-juha_kasvo.jpg Teologisesti tarkasteltuna kristinuskon ydin muodostuu luovuttamattomista ja perustavista uskontotuuksista, fundamenteista, jotka nojaavat Jumalan erityiseen sanalliseen ja kirjalliseen ilmoitukseen, Raamattuun. Fundamentit liittyvät ennen kaikkea kolmiyhteiseen Jumalaan, Jumalan Pojan Jeesuksen... http://patmos2.vlu.fi/blogi/kirjoitukset/826/usko_kristuksen_ruumiilliseen_ja_historialliseen_ylosnousemukseen_lukeutuu_kristinuskon_perustaviin_ja_luovuttamattomiin_uskontotuuksiin Patmos article
Juha Ahvio
27.3.2016
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Usko Kristuksen ruumiilliseen ja historialliseen ylösnousemukseen lukeutuu kristinuskon perustaviin ja luovuttamattomiin uskontotuuksiin

 

Teologisesti tarkasteltuna kristinuskon ydin muodostuu luovuttamattomista ja perustavista uskontotuuksista, fundamenteista, jotka nojaavat Jumalan erityiseen sanalliseen ja kirjalliseen ilmoitukseen, Raamattuun.  

Fundamentit liittyvät ennen kaikkea kolmiyhteiseen Jumalaan, Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen inkarnoituneeseen kaksiluontoiseen persoonaan ja hyvitykselliseen sijaissovitustyöhön sekä Jumalan Sanaan, Raamattuun, synnin paljastavana lakina ja pelastuksen suvereenisti uskoa synnyttävän Pyhän Hengen työn kautta syntiselle lahjoittavana evankeliumina.

Juudaan kirjeen jakeiden 3–4 ja Paavalin kirjoittaman Hebrealaiskirjeen luvun 1 jakeiden 1–4 mukaan on olemassa kerta kaikkiaan annettu eli profeetallis-apostolisessa Raamatussa erityisesti ilmoitettu ja sisällöllis-dogmaattisesti muuttumaton usko, uskonoppi, jonka ydin on ainoa Valtiaamme ja Herramme Jeesus Kristus, kolmiyhteisen jumaluuden toinen persoona ja hänen työnsä syntiin langenneen ihmissuvun puolesta sekä tämän uskonopin mukainen elämäntapa. Tähän elämäntapaan sisältyy myös velvoite kilvoitella tämän uskon ja sen perustavan luovuttamattomien uskontotuuksien puolesta.

Nämä uskontotuudet on klassisella kristillisellä tavalla tiivistetty vanhakirkollisiin uskontunnustuksiin, joita ovat Apostolinen uskontunnustus, kaikkialla maailmanlaajassa kristikunnassa käytetty Nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus ja Athanasioksen uskontunnustus. Perustavien kristillisten uskontotuuksien tiivistelmiä ovat myös evankelisen uskonpuhdistuksen aikana syntyneet tunnustuskirjat kuten luterilaisen kirkkomme Augsburgin tunnustus ja reformoidun kirkon Heidelbergin katekismus. Näissä tunnustuksissa tunnustetaan yhteisen kristillisen uskomme ydintotuudet Pyhän Raamatun arvovaltaan nojaten.

Herran Jeesuksen veljen Juudaan kirjoittama kirje kehottaa näin ollen meitä olemaan fundamentalisteja eli klassisen kristillisen uskomme muuttumattomista uskonperustuksista kompromissittomasti kiinni pitäviä ja näiden perustusten puolesta kilvoittelevia uskovia. Juuri tätä fundamentalismi-käsitteellä tarkoitetaan teologisesti, sanan alkuperäisessä 1910-luvun ja The Fundamentals -kirjasarjan määrittelemässä teologisessa oppihistoriallisessa ja kirkkohistoriallisessa merkityksessä.

1900-luvun alun fundamentalismi halusi tunnustautua uudelleen historialliseen kristilliseen ja protestanttiseen uskoon ja nimenomaan niihin klassisiin uskontotuuksiin, jotka moniin eri protestanttisiin kirkkokuntiin pesiytynyt modernistinen liberaaliteologia oli ohjelmallisen harhaoppisesti kieltänyt ja edelleen kieltää.   

Mitä fundamentalisti siis uskoo? Tämä on määritelty selkeästi esimerkiksi fundamentalistien maailmankongressissa Skotlannin Edinburghissa kesäkuussa 1976. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Pohjois-Irlannin Belfastin Martyrs Memorial Free Presbyterian -seurakunnan pastori ja tohtori Ian R. K. Paisley (1926–2014) sekä USA:n Etelä-Carolinan Greenvillessä sijaitsevan Bob Jones -yliopiston silloinen kansleri Bob Jones III (1939–). Heidän johdollaan muotoiltiin seuraava varsin käypä ja hyvä määritelmä.

Fundamentalisti on uudestisyntynyt ja Herraan Jeesukseen Kristukseen uskova henkilö, joka sitoutuu järkkymättömästi virheettömään, erehtymättömään ja sanallisesti inspiroituun Raamattuun; uskoo, että mitä tahansa Raamattu sanoo, on juuri niin; arvioi kaiken Raamatulla ja on vain Raamatun arvioitavissa ja myöntää tosiksi historiallisen kristillisen uskon perustavat totuudet eli:

Kolminaisuusopin; Jeesuksen inkarnaation; Jeesuksen neitseestäsyntymisen; Jeesuksen suorittaman hyvityksellisen sijaissovituksen; Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen; Herran Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen; uuden syntymän Pyhän Hengen aikaansaaman uudestisyntymisen kautta; pyhien ylösnousemisen iankaikkiseen elämään; jumalattomien ylösnousemisen viimeiselle tuomiolle ja iankaikkiseen kuolemaan sekä Kristuksen ruumiin muodostavien pyhien yhteyden.

Fundamentalisti on uskollinen tälle historialliselle kristilliselle uskolle ja pyrkii saarnaamaan sitä kaikille luoduille; paljastaa kaiken tämän uskonopin kirkollisissa yhteyksissä tapahtuvan kieltämisen, kaikenlaiset eksymyksen kanssa tehdyt kompromissit ja luopumukset totuudesta sekä erottautuu kaikesta tällaisesta luopumuksesta ja kilvoittelee pyhille kerta kaikkiaan annetun uskon puolesta.

Fundamentalismi on hengellis-kirkollisesti ja teologisesti taistelevaa oikeauskoisuutta, joka palaa sielujenvoittamisen innosta.

Näin muotoiltiin fundamentalistien maailmankongressissa vuonna 1976.

Juudaan kirjeen jakeet 3–4 ja 17–23 opettavat meille täsmälleen edellä olevalla tavalla muotoiltua fundamentalismia ja kehottavat meitä olemaan tällaisia fundamentalisteja.

Nyt pääsiäissunnuntaina 2016 on jälleen tärkeää muistuttaa siitä, että usko Kristuksen ruumiilliseen ja historialliseen ylösnousemukseen lukeutuu kristinuskon perustaviin ja luovuttamattomiin uskontotuuksiin. Raamatullinen kristikunta sitoutuu pääsiäisenä 2016 Kristuksen ruumiillisen ja historiallisen ylösnousemuksen uskonkohtaan yhtä fundamentalistisesti kuin aina ennenkin.

Kristuksen ruumiillis-historiallisen ylösnousemuksen merkityksen ja hyödyn selittää Heidelbergin katekismus seuraavasti, vastatessaan kysymykseensä 45: ”Miten Kristuksen ylösnousemus hyödyttää meitä?”

”Ensinnäkin Hän on ylösnousemuksellaan voittanut kuoleman voidakseen tehdä meidät osallisiksi siitä vanhurskaudesta, jonka Hän kuolemallaan on meille ansainnut (1 Kor 15:16–17; 54–57; Rm 4:25; 1 Pt 1:3–5, 21). Toiseksi myös meidät on nyt Hänen voimastaan herätetty kuolleista uuteen elämään (Rm 6:4; Kol 3:1–4; Ef 2:4–5). Kolmanneksi Kristuksen ylösnousemus on meille varma pantti omasta autuaasta ylösnousemuksestamme (1 Kor 15:12–14; Rm 8:11).”

Jeesus Kristus on ylösnoussut ja taivaaseen astunut Herra ja Vapahtaja ja kuoleman Voittaja, joka on synteihinsä kuolleen ihmisen ainoa toivo.

Jeesus Kristus on historian Herra ja Hänen ylösnousemuksensa takaa sen, että historia on kehkeytyvä juuri siihen lopputulokseen, jonka kolmiyhteinen Jumala on tahtonut ja määrännyt, Jes 46:9–11; Jh 12:30–33 ja Ef 1:11–12:

”Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.” 

 

 

Kommentoi "Usko Kristuksen ruumiilliseen ja historialliseen ylösnousemukseen lukeutuu kristinuskon perustaviin ja luovuttamattomiin uskontotuuksiin"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

      __  __  _  _   _____   _____  
  ___  \ \\/ // | \ / || | ___|| / ___|| 
  /  ||  \ ` // | \/ || | ||__  | // __  
 | [] ||  | ||  | . . || | ||__  | \\_\ || 
  \__ ||  |_||  |_|\/|_|| |_____|| \____// 
  -|_||  `-`'  `-` `-`  `-----`  `---`  
   `-`                     
 
 

2 kommenttia "Usko Kristuksen ruumiilliseen ja historialliseen ylösnousemukseen lukeutuu kristinuskon perustaviin ja luovuttamattomiin uskontotuuksiin"

Matteus 27.3.2016 11.22

"Kristus kuoli meidän syntiemme tähden KIRJOITUSTEN mukaan, hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä KIRJOITUSTEN mukaan..."

Evankeliumin ydinasiat on luvattu etukäteen Vanhassa Testamentissa. On Jumalan ihme, kuinka kokonaisuutta eivät ihmiset, eivätkä edes Jumalaa vastustavat henkiolennot, voineet hahmottaa ennen Jeesuksen ylösnousemista!

Jumala on sanansa mittainen ja Hän osoitti sen kalleimmalla mahdollisella tavalla ristillä.

On suurta, että saamme odottaa Jeesuksen tulevan... Kirjoitusten mukaan.

Aito Andreas 27.3.2016 11.22

Hyvä kirjoitus jälleen. Nykyisin fundamentalisti-nimitystä on yleensä totuttu käyttämään vain negatiiviseen leimaamisen.

Eksymyksen kanssa tehtyjä kompromisseja näkee silloin tällöin Evankelis-Luterilaisen kirkon ja sen yhteistyöjärjestöjen toiminnasta.

Helsingissä 25.3.2016 esitetyssä Via Crucis -esityksessä Jeesusta esittävä näyttelijä meni puutarhaan keskustelemaan äiti-Marian kanssa, eikä rukoilemaan Raamatun Sanan mukaisesti Isä-Jumalaa. Samassa kohtauksessa Jeesuksen vuorosanoissa näyttelijä totesi, että Hänen syntymäänsä liittyvät kertomukset ovat "kaunista satua".

Ei voi kuin rukoilla Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan puolesta.