http://patmos2.vlu.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_6171-PasiTurunen_small.jpg Anteeksiantaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Menneisyydessä koetut vääryydet muistuttavat itsestään helposti vuosienkin jälkeen. Jokin tilanne, lausutut sanat tai teko saattaa laukaista kipeät muistot. Eikä anteeksipyytäminenkään aina helppoa ole. Jeesus ei päästä seuraajiaan helpolla. Olemme... http://patmos2.vlu.fi/blogi/kirjoitukset/814/ei_ole_helppoa_antaa_anteeksi_eika_aina_pyytaakaan Patmos article
Pasi Turunen
25.2.2016
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on Patmos Lähetyssäätiön toimittaja ja raamatunopettaja. Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: "Uskon Puolesta - Ihmisille, joiden mielestä kristinusko on ajattelemisen arvoinen asia" (2011). Jehovan todistajia käsittelevän Vartiotorni - Valtakunta uudessa valossa (Kuva ja Sana, 2005) sekä Homoseksualismi - Rakkautta ja rajoja (Kuva ja Sana 2002) Turunen on yhdessä Petri Mäkilän kanssa toimittanut kirjan "Jumalan sana - inspiroitu ja Erehtymätön (2010).

Ei ole helppoa antaa anteeksi, eikä aina pyytääkään.

Anteeksiantaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Menneisyydessä koetut vääryydet muistuttavat itsestään helposti vuosienkin jälkeen. Jokin tilanne, lausutut sanat tai teko saattaa laukaista kipeät muistot. Eikä anteeksipyytäminenkään aina helppoa ole.

Jeesus ei päästä seuraajiaan helpolla. Olemme itse saaneet anteeksi, siksi meidän myös tulee antaa anteeksi. Isä meidän -rukouksessakin sanotaan: ”… anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.” Ja kirjeessään kolossalaisille Paavali kehoittaa: "Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin" (Kol. 3:13)

Kristityn ongelmana ei silti useinkaan ole itse anteeksiantaminen periaatteessa, vaan käytännössä. Harvoin on kyse tahallisesta tottelemattomuudesta ja katkeroituneesta haluttomuudesta antaa anteeksi. Useimmin ongelma on käytännönläheisempi: Miten kykenen antamaan anteeksi, kun se tuntuu niin vaikealta?

Lyhyessä kirjoituksessa on mahdotonta käydä anteeksiantamisen kaikkia ulottuvuuksia lävitse. Olen käsitellyt anteeksiantamisen haasteita laajemmin ihan tuoreessa Savenvalajan Pajan raamattutunnissa, jonka voit hankkia Kuvan ja Sanan verkkokaupasta  (kts. tästä linkistä)

Tiivistän tässä muutaman aiheeseen liittyvän ajatuksen.

Suuntaviittoja anteeksiantamiselle

Kyetäksemme antamaan anteeksi, meidän on tunnettava Jumala anteeksiantavana Jumalana Kristuksessa. Sulkeudu itse synteinesi armahtavan Jumalan syliin Hänen lupauksissaan ja koe mitä on levätä Hänen rakkaudessaan pelkäämättä ansaittua rangaistusta rikkomuksistasi, jotka Jeesuksen veri on pessyt pois. Älä unohda mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt. Anna sielusi ja sisimpäsi kylpeä Jumalan rakkaudessa. On helpompi antaa anteeksi, kun on itse kokenut rakkautta, jossa on saanut anteeksi.

Pyri ymmärtämään ja erottamaan, milloin sinulle on oikeasti tehty vääryyttä ja milloin lähinnä vain oma egosi on saanut kolauksen. Jos rehellisiä ollaan, niin toisinaan me loukkaannumme siksi, että pidämme itseämme tärkeämpänä kuin olemme. Ja joskus siksi, että, vaikka toinen olisikin ilkeä ja puhuisi meistä pahaa, pidämme toista tärkeämpänä, kuin hän on. Muista myös mitä sanotaan Saarnaajan kirjan luvussa 7 jakeissa 21-22.

Kun sinulle on oikeasti tehty vääryyttä ja vahinkoa, älä koe syyllisyyttä siitä, että anteeksiantaminen tuntuu vaikealta. Loukkaantumisen ja suuttumuksen tunteiden tukahduttaminen kieltämällä olisi pitkän päälle yhtä haitallista, kuin suruprosessista kieltäytyminen läheisen kuoltua.

Sinun ei tarvitse hyvksyä anteeksiantamisella manipuloimista. Luonnehäiriöiset ihmiset saattavat pyrkiä peittelemään pahoja tekojaan vedoten siihen, että jos kerran olet ”todellinen kristitty” sinun pitää antaa anteeksi. Näin hän pyrkii aikaansaamaan sinussa syyllisyyden tunteen teosta, jonka hän itse on tehnyt. Tällaiselle syyllistämiselle ei tarvitse antaa periksi. Väkivaltaisia aviopuolisoita taikka lapsia hyväksikäyttäviä henkilöitä ei tarvitse suojella eikä heidän tekojaan peitellä anteeksiantamisen varjolla. Tilanteen vaatiessa saa ja tulee hakea myös ulkopuolista apua (Matt. 18:21-22). Anteeksiantaminen ei automaattisesti vapauta rikosoikeudellisesta vastuusta.

Muista, että anteeksiantaminen on yksilöllinen prosessi, joka voi olla helpompi tai vaikeampi sekä henkilöstä, hänen tilanteestaan että tapahtuneesta riippuen. Vahingossa ja tahattomasti lausutut loukkaavat sanat on luonnollisesti helpompi antaa anteeksi, kun tietää, ettei toinen tarkoittanut sanoillaan mitään pahaa. Mutta jatkuva pahantahtoisten valheiden levittäminen selän takana tai suoranaista rikoksen uhriksi joutuminen ovat vaikeampia asioita. Jokaisen polku voi olla erilainen, helpompi tai vaikeampi, vaikka päämäärä, anteeksiantaminen, on sama.

Kenties Jeesuksen sanoja voidaan myös soveltaa anteeksiantamisen prosessiin.  Hän sanoi, että meidän tulee olla valmiita antamaan anteeksi peräti ”seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa” (Matt. 18:21-22). Vaikka asia olisi käsitelty, anteeksipyydetty ja -annettu, voi sama asia vaatia ikään kuin anteeksiantamisen uudelleen joka kerta asian noustessa vaivaamaan mieltä. Kunnes ajan myötä asia ei enää paina, vaan siitä tulee vain muisto muiden muistojen joukossa.

Hiukan anteeksipyytämisestä

Anteeksipyytäminen on Jumalan mielen mukainen kristillinen hyve siinä missä anteeksiantaminen. Tässäkin törmäämme usein meissä asuvaan itsepetokselliseen taipumukseen, joka estää meitä myöntämästä rehellisesti tehneemme väärin toista kohtaan. Ehkä häpeämme niin paljon, että vilpittömän anteeksipyynnön asemesta yritämme puolustella sellaista, mikä ei ole puolusteltavissa.

Pelkäätkö pyytää anteeksi koska pelkäät, ettei toinen ehkä anna? Muista tämä totuus:

Joka ihmisiä pelkää, on pelkonsa vanki, joka luottaa Herraan, on turvassa. (Snl. 29:25).

Kun tiedät tehneesi väärin, älä selittele asiaa. Turvaa Jeesukseen ja rukoile Häneltä rohkeutta pyytää reilusti anteeksi. Tässä on viisi sanaa avuksesi: ”Minä olin väärässä. Pyydän anteeksi.”

Jos mahdollista ole valmis korjaamaan aiheuttamasi vahinko toiselle. Muista Sakkeuksen esimerkki (Luuk. 19:1-10).

Jos olet pyytänyt toiselta anteeksi ja pyrkinyt korjaamaan aiheuttamasi vahingon, ei toisen mahdollinen anteeksiantamattomuus estä sinua kokemasta Jumalan anteeksiantamusta.

Sinä et ole vastuussa siitä antaako toinen anteeksi. Jos toinen ei pyynnöstäsi huolimatta suostu antamaan anteeksi, se jää hänen ja Herran väliseksi asiaksi. Sinä olet Jumalan edessä vapaa. Apostoli Johannes kirjoitti:

Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä (1 Joh. 1:9).

Paavali muistuttaa, ettei kukaan voi kumota Jumalan anteeksiantamusta syytöksillään:

Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala -- mutta hän julistaa vanhurskaaksi! Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus -- mutta hän on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme! (Room. 8:26-27).

Anteeksiantamiseen ja -pyytämiseen liittyy erityiskysymyksiä, koska jokainen tilanne on omanlaisensa. Miten tulisi toimia silloin, kun anteeksiantaminen ei tunnu tuovan kaivattua unohdusta koetusta väärinteosta? Entä jos jokin asia on jäänyt aikanaan pyytämättä anteeksi ja vuosien jälkeen sielunvihollinen syyttää ja omatunto ahdistaa hoitamattoman asian vuoksi? Voiko Jumala antaa anteeksi, jos ei ole enää ketään keneltä pyytäisi anteeksi?

Muun muassa näitä erityiskysymyksiä käsittelen laajemmin tuoreessa Savenvalajan Pajassa pitämässäni puheessa KUINKA SAADA ANTEEKSI, KUN EI ENÄÄ OLE KENELTÄ PYYTÄÄ ANTEEKSI?. Voit hankkia äänitteen Kuvan ja Sanan verkkokaupasta tästä linkistä.


 

 

 

Kommentoi "Ei ole helppoa antaa anteeksi, eikä aina pyytääkään."

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   _____   _ __  _  _   ______ 
 / ____|| | ___|| | |/ // | || | || /_____// 
/ //---`' | ||__  | ' // | || | || `____ ` 
\ \\___  | ||__  | . \\ | \\_/ || /___//  
 \_____|| |_____|| |_|\_\\ \____//  `__ `  
 `----`  `-----`  `-` --`  `---`  /_//   
                    `-`   
 
 

3 kommenttia "Ei ole helppoa antaa anteeksi, eikä aina pyytääkään."

stv 26.2.2016 9.11

Lue Joh.8:1-11!

Ihmettelyä1 3.3.2016 8.46

Hyvää pohdintaa! Emme voi piiloutua tunteinemme Raamatun lauseiden taakse Herran ja lähimmäisten edessä,olemmepa sitten anteeksi pyytäjiä tai anteeksiantajia. Eivätkä alkukristitytkään varsin,kun ei ollut kuin nykyinen VT ja siitä ulkoa jotakin.

Tärkeää on siis anteeksiantavainenkin mieli ja anteeksipyytäväinenkin.

Kari Kivikangas 4.3.2016 9.38

Kiitos Pasi, mielestäni olet nostanut esiin tärkeän ja monivivahteisuutensa takia sellaisen asian, jota kannattaisi käsitellä opetuksissa useamminkin monilta eri kanteilta lähestyen. Paljolta pahalta ja kärsimykseltä vältyttäisiin yksilöiden ja kansojen välisissä suhteissa, jos anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen olisi paremmin hallussa.

Nyt pohdin, että erilaisissa inhimilliseen elämään liittyvissä sinänsä vähäiseltä tuntuvissa skismoissa minun (monen muun ihmisen lailla) on vaikea lähteä pyytämään anteeksi, vaikka koen, että omalta osalta kaikki toiminta ei ole ollut läheskään täydellistä vaan enemmän tai vähemmän puutteellista. Me ihmiset olemme luonteeltamme, persoonaltamme ja kasvuhistorialtamme hyvinkin erilaisia; jollekin sopii helpommin jokin tietty anteeksi antamisen ja anteeksi pyytämisen tapa. Varmaan sama tilanne kuin todistamisasioissakin. Tapoja ja keinoja erilaisille kilvoittelijalle on varmasti riittävästi tarjolla.

Omalla kohdalla koen Psalmin 19:12 (”Erhetykset kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini.”) lohduttavana ja rohkaisevana. Kannattaa lukea koko psalmi, siinä on pähkinän kuoressa paljon Jumala- ja ihmissuhteisiin liittyvää opastusta.