http://patmos2.vlu.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_5026-juha_kasvo.jpg Kasvatuksen teorian ja tradition professori sekä valtiotieteen ja kasvatustieteen tohtori Tapio Puolimatkan uusi kirja Yhteiskuntakoe lapsilla? Tehdäänkö Suomen lapsista sukupuolineutraalin avioliittokokeen koekaniineja? on ilmestynyt, Kuvan ja Sanan kustantamana. Professori Puolimatkan uusin teos on... http://patmos2.vlu.fi/blogi/kirjoitukset/812/yhteiskuntakoe_lapsilla Patmos article
Juha Ahvio
21.2.2016
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Yhteiskuntakoe lapsilla

 

Kasvatuksen teorian ja tradition professori sekä valtiotieteen ja kasvatustieteen tohtori Tapio Puolimatkan uusi kirja Yhteiskuntakoe lapsilla? Tehdäänkö Suomen lapsista sukupuolineutraalin avioliittokokeen koekaniineja? on ilmestynyt, Kuvan ja Sanan kustantamana. 

Professori Puolimatkan uusin teos on erittäin ajankohtainen ja kattavin kirjallisuusviittein perusteltu puheenvuoro, joka osoittaa, mistä avioliittolain muuttamisessa sukupuolineutraaliksi on kysymys ja miksi juuri lapset, nouseva sukupolvi, joutuu maksamaan hirvittävän hinnan tällaisesta utopistisen ideologisiin ja todellisuudenvastaisiin uskomuksiin nojaavasta yhteiskuntakokeesta, jollaisen ajamiseen tällä hetkellä hegemonisessa asemassa olevat läntiset eliitit näyttävät olevan – suuren rahan tukemana – sitoutuneita.

Teoksensa johdannossa, sivuilla 7–9, Puolimatka kirjoittaa seuraavasti:

”Sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2014 ilman lapsivaikutusten arviointia siitä huolimatta, että lakivaliokunta tällaista arviota vaati ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus tällaista arviointia edellyttää. Tämän päätöksen myötä Suomen lapsista on tulossa sukupuolineutraalin avioliittokokeen koehenkilöitä, jotka alistetaan lasten elämän mullistavalle yhteiskuntakokeelle välittämättä sen seurauksista heidän hyvinvoinnilleen.”

”Yhteiskuntatieteen tutkimustulokset antavat aihetta uskoa, että lasten pahoinvointi tulee lain seurauksena lisääntymään. Yksi yhteiskuntatieteen kaikkein vahvimmin todistetuista tosiasioista on, että lapsen paras koti on biologisen äitinsä ja isänsä eheässä avioliitossa. Biologisen isänsä ja äitinsä kodissa kasvaneilla nuorilla aikuisilla on vähiten ongelmia ainakin seuraavilla ulottuvuuksilla:

a)     terveys, kuolleisuus ja itsemurhariski

b)    tunne-elämän terveys (ahdistuneisuus, masennus)

c)     huumeiden ja alkoholin käyttö

d)    rikollisuus ja pidätykset

e)     köyhyys

f)     koulutus ja työelämään osallistuminen

g)     seksuaalisen identiteetin kehitys, teiniraskaudet, avioliiton ulkopuoliset raskaudet, altistuminen seksuaaliselle hyväksikäytölle

h)    avioerojen määrä”

”Miksi Suomen päättäjät olivat valmiit kovalla kiireellä purkamaan vuosituhantisen instituution, jonka tarkoituksena on sitoa äiti ja isä toisiinsa ja lapsiinsa? Miksi eliitti oli valmis purkamaan perustavanlaatuisen lapsen turvaksi rakennetun instituution ja muuttamaan sen aikuisten seksuaalisia mieltymyksiä palvelevaksi ja tiettyä elämäntapaa suosittelevaksi instituutioksi?”

Puolimatka viittaa osuvasti brittiläiseen konservatiivifilosofi Roger Scrutoniin:

”Filosofi Roger Scrutonin (2006) mukaan aikamme ihmisille on valitettavan usein tyypillistä valmius ottaa riskejä, joiden hinnan toiset joutuvat maksamaan. Usko jatkuvaan edistykseen saa ihmiset tekemään hätiköiden kauaskantoisia ratkaisuja menneiden sukupolvien kokemuksista välittämättä. Ihmiset ovat erityisesti valmiita ottamaan riskejä asioissa, joiden kohdalla he itse ovat turvassa ja joiden osalta riskit kohdistuvat muihin kuin heihin itseensä.”

Puolimatka jatkaa:

”Sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen ilman perusteellista lapsivaikutusten arviointia merkitsi riskinottoa lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Yleisessä keskustelussa asiaa tarkasteltiin lähinnä mikrotasolla, kertomalla tunteisiin vaikuttavia kertomuksia joidenkin yksittäisten aikuisten toiveista ja mieltymyksistä ja vetoamalla iskulauseisiin tasa-arvosta. Yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä asiaa kuitenkin pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti, makrotasolla, pohtien päätöksen laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tällaista lasta keskeisesti koskettavaa asiaa ei tulisi tarkastella yksipuolisesti aikuisten näkökulmasta. Lasta koskettavissa kysymyksissä pitäisi ennen kaikkea ottaa huomioon lasten etu.”

Teoksensa ensimmäisessä luvussa Puolimatka käsittelee sukupuolineutraalin avioliittolain yhteiskunnallisia vaikutuksia; toisessa luvussa erittäin mielenkiintoista kysymystä siitä, ostettiinko sukupuolineutraali avioliittolaki suurella rahalla; kolmannessa luvussa geneettistä orpoutta, joka väistämättä lisääntyy uuden lain myötä; neljännessä luvussa lapsia sateenkaariperheissä ja viidennessä luvussa avioliittolakia kulttuurin opettajana ja muokkaajana.  

Professori Puolimatkan teos on mitä tarpeellisin ja ajankohtaisin tietopaketti aiheesta, joka väistämättä tavalla tai toisella koskettaa kaikkia kansalaisia.

Tapio Puolimatkan Yhteiskuntakoe lapsilla? -teos on hankittavissa Kuvan ja Sanan verkkokaupasta samoin kuin myös vuonna 2013 ilmestynyt Juha Ahvion Avioliitto ja perhe -teos, joka yhdessä Puolimatkan uusimman kirjan kanssa muodostaa toisiaan täydentävän ja tukevan kokonaisuuden. 

 

 

Kommentoi "Yhteiskuntakoe lapsilla"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _ __  _____  __  __   ___   __  _  
 | |/ // | ___|| \ \\/ //  / _ \\ | || | || 
 | ' //  | ||__   \  //  / //\ \\ | '--' || 
 | . \\  | ||__   / . \\ | ___ ||| .--. || 
 |_|\_\\ |_____|| /_//\_\\ |_|| |_|||_|| |_|| 
 `-` --` `-----`  `-` --` `-`  `-` `-` `-` 
                         
 
 

10 kommenttia "Yhteiskuntakoe lapsilla"

Pirjo Reiman 21.2.2016 18.11

Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Tapio Puolimatkan kirja on varmasti lukemisen arvoinen. Mieleeni on noussut surun ja huolen ohella ajatus, että koska näin on käynyt, että :”Sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2014 ilman lapsivaikutusten arviointia siitä huolimatta, että lakivaliokunta tällaista arviota vaati ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus tällaista arviointia edellyttää. Tämän päätöksen myötä Suomen lapsista on tulossa sukupuolineutraalin avioliittokokeen koehenkilöitä, jotka alistetaan lasten elämän mullistavalle yhteiskuntakokeelle välittämättä sen seurauksista heidän hyvinvoinnilleen.”, pitäisi nostaa oikeuskanne tämän hirvittävän lain hyväksyneitä kansanedustajia ja päättäjiä vastaan.

Sakarias 21.2.2016 18.11

Kysymykseen, "Miksi Suomen päättäjät olivat valmiit kovalla kiireellä purkamaan vuosituhantisen instituution....?,on monia syitä,mutta yhden syyn haluan nostaa esille.Suomen poliittinen eliitti,liberaali oikeisto sekä punavihreä vasemmisto eivät halunneet,että Suomi kulkee tässä eri tietä kuin muut Pohjoismaat,joissa sukupuolineutraali avioliittolaki on voimassa.He halusivat noudattaa "yleistä Pohjoismaista" trendiä,sillä olisihan se noloa poiketa muista Pohjoismaista.Kysymyksessä oli ihmisten miellyttäminen.Lasten oikeuksista,puhumattakaan siitä,mikä yleensä on luonnollisen lain mukaista ei välitetty vähääkään.

Ihmettelyä1 21.2.2016 18.11

-Tuossahan tuo on,ei paljon lisättävää t o h t o r e i d e n sekä tiedekirjoittajien Ahvio sekä Puolimatka selvityksiin.Noin se on.

Tässä keskustelussa ei ole todellakaan kyse jostakin arkipäivän mutu-hommasta,jossa asioita perustellaan tyylin, että "ainahan homo- ja lesboperheessä on rakkautta enemmän kun lapsi on todella toivottu",verrattuna johonkin "heteroiden juoppoperheeseen ja sukuun,jossa isä hakkaa äitiä ja lapsia,aina riidellään". -Eikö muuten homoperheissä olisi näitä uhkia myöskin kaiken em.vahingon lisäksi,mitä ihmeen synnittömiä keijukaisia he sitten ovat?

Ainoa toteamus esim. noista edellä mainituista on, että kumpikaan perhe tai perhe-yritelmämalli ei ole lapselle edullinen ja parasta. Mutta joskus tai toisinaankaan maailmassa ei voi saada parasta. Mutta lähtökohtaa ja mahdollisuutta lapsen parhaaseen ei saa tuhota kalliilla,epäkäytännöllisellä ja luonnottomalla tavalla.Tarvitaan uroa ja naaras.Luulisi uuspakannllisten viher-vasempienkin sen jo myöntävän,jos Darwinia jumaloivat?-On tämäkin hölmöläisten aikaa?

stv 21.2.2016 18.11

Vanhurskaus kansan korottaa, mutta SYNTI ,HOMOUS YM. on kansakunnan HÄPEÄ, SNL.

-Room.1.

-1.Kor.6.

-Ym. ym.

Jos homolaki toteutuu lopullisesti ensi vuoden maaliskuussa, se merkitsee entistä suurempaa PIMEYTTÄ Suomessa lasten ja vanhustenkin keskuudessa...

SIIS TARJOTKAAMME PARASTA ihmisille eli valoa Jeesuksessa Kristuksessa!

-JOH.1.1-13

Kuvottaa ja ällöttää, kun Tom of Finlandia tarjolla postissakin jne.

Annikki Salo 21.2.2016 21.48

Jumalan Sanasta luopuminen näkyy selvimmin siinä, että rikotaan Jumalan ihmiselämää suojaavat pilarit. Syntinä sukupuolineutraali ihmissuhde on sellainen myrkky, että se rikkoo ihmisyyden sisimmän olemuksen. Ja tuon synnin terävin kärki todella haavoittaa ja tuhoaa lasten herkän sekä tunne- että älyllisen terveyden. Tuo synnillinen parisuhde kylvää katkeraa satoa sekä sen lain laatijoiden että sen noudattajien elämään. Mutta vakavinta on se, että syntiä seuraa aina Jumalan tuomio.

Husmanskost 21.2.2016 21.48

Onko tämä kustantajan mainos olevinaan kolumni?

saivareenpoisto 22.2.2016 11.40

"Husmanskost 21.2.2016 21.48
Onko tämä kustantajan mainos olevinaan kolumni?"

Närpätyksesi ei liity itse asiaan mitenkään. Parempi sanoa asiasta asiaa kuin saivarrella, että onkohan kolumni vai pääkirjoitus vai kirjallisuusviite vai mikä.

Erkki Hänninen 22.2.2016 12.03

Eipä taida urbaanissa nyky-Suomessa myllynkivet riittää, kun niin monen (puolue)poliittisen päättäjän kaulaan pitäisi sellainen laittaa,
ja upottaa lapsenpahentaja-"päättäjä" meren syvyyteen...
Vapahtajamme Kristuksen näkemyksen mukaan näin olisi parempi tehdä!

Hilkka k 23.2.2016 22.35

Suomessa ei paljon voi puhua lapsirakkaudesta ja -ystävällisyydestä. Sen näkee jo kulkiessaan kaduilla ja maanteillä ainankin maaseudulla. Tien vierustat ovat eläinten eri jätöksiä täynnä, kun ihmiset palvovat koiriaan ja kissojaan. Lapset joutuvat "alimpana kastina" alttiiksi monella tavoin. Koululaisten kengät ja housujen lahkeet keräävät näitä jätöksiä ja talvisin pulkassa istuvat lapset saavat niitä miltei suuhunsa.
Tämä on vain yksi pieni esimerkki, koska en voi tähän kirjaakaan kirjoittaa. Pitkään olen ihmetellyt suomalaisten touhuja.
Ainahan Saatana on lapsia halunnut tuhota. Tämä ns. neutraaliavioliitto
on huipentuma ihmisen kapinassa Luoja Jumalaansa kohtaan.

Rauno Mäkinen 27.2.2016 16.34

Jos vielä sallitaan, eduskunta-äänestykseen ko. asiaan liittyen, ei voi välttyä havaisemasta käyttäytymisen yhtäläisyyttä holokausti-aikaisen ns. "vaienneen enemmistön" Saksassa ja sp-neuraalin avioliittolain kannattajien välillä. Tri Susanna Kokkonen näet pohtii kirjassaan "Matkalla holokaustiin" (Aikamedia), miksi suuri yleisö ei noussut vastustamaan holokaustia, vaikka siitä oli riittävästi merkkejä olemassa.
Toteutuakseen holokausti vaati tietyn "pohjatyön", eli pitkäaikaisen massiivisen juutalaisvastaisen propagandan. Samoin propaganda on näytellyt merkittävää osaa mielipiteiden muokkauksessa ko. laille myönteiseksi. Myös aikaansaatu tietty pelon ilmapiiri vaiensi ihmisiä. Syynä oli myös eräänlainen laiskuus, jonka vuoksi valittiin ns. "pienimmän riesan" tie ja päästiin näin helpommalla. Kokkonen käsittelee asiaa tietysti laajasti ja "järkeen käyvästi".
Olisikohan mm. edelläolevissa syissä selitystä myös ko. lain läpimenoon eduskunnassa? Ymmärtämättömyyden lisäksi (ja siitäkin johtuen) ei ehkä haluttu eroittautua valtavirrasta. Laskeskeltiin ehkä, mikä kanta tuottaisi maksimaalisen äänimäärän seuraavissa vaaleissa. Pelättiin, että käy kuin Päivi Räsäselle, joka joutui aiheettomasti median riepoteltavaksi, kun hän ilmoitti asiallisesti kantansa kysyttäessä tv-ohjelmassa.
Jos asia on hyvä, sen pitäisi mennä läpi eduskunnassa rehellisen ja tasapuolisen informaation perusteella. Niin ei nyt mielestäni käynyt. Lapsivaikutusten tutkimatta jättäminen oli yksi iso epäkohta lain valmistelussa. Ne jäävät siten tulevaisuudessa nähtäviksi.