http://patmos2.vlu.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_6171-PasiTurunen_small.jpg Suomen Vastarintaliike jakoi Porissa kouluihin holokaustin kieltäviä lappusia, kertoi Iltalehti (IL 27.1.2016). Kansallissosialismia ihannoiva suomalaisliike antoi näin oman panoksensa eiliselle vainojen uhrien muistopäivälle. "Holokausti" (huomaa lainausmerkit) on vastarintaliikkeen... http://patmos2.vlu.fi/blogi/kirjoitukset/803/holokaustin_kiistajat_historian_vaaralla_puolella Patmos article
Pasi Turunen
28.1.2016
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on Patmos Lähetyssäätiön toimittaja ja raamatunopettaja. Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: "Uskon Puolesta - Ihmisille, joiden mielestä kristinusko on ajattelemisen arvoinen asia" (2011). Jehovan todistajia käsittelevän Vartiotorni - Valtakunta uudessa valossa (Kuva ja Sana, 2005) sekä Homoseksualismi - Rakkautta ja rajoja (Kuva ja Sana 2002) Turunen on yhdessä Petri Mäkilän kanssa toimittanut kirjan "Jumalan sana - inspiroitu ja Erehtymätön (2010).

Holokaustin kiistäjät historian väärällä puolella

Suomen Vastarintaliike jakoi Porissa kouluihin holokaustin kieltäviä lappusia, kertoi Iltalehti (IL 27.1.2016). Kansallissosialismia ihannoiva suomalaisliike antoi näin oman panoksensa eiliselle vainojen uhrien muistopäivälle. ”Holokausti” (huomaa lainausmerkit) on vastarintaliikkeen jakaman lappusen mukaan valhe ja myytti, propagandaväline Suomen pakottamiseksi monikulttuurisuuteen. Eilen illalla pidin itse puheen Savenvalajan Pajamme holokausti -teemaviikon merkeissä otsikolla ”Miksi jotkut kiistävät holokausti ja miksi he ovat väärässä?” Aihe oli siis mitä ajankohtaisin.

Holokaustin kiistäminen perustuu holokaustista kertovan laajan aineiston karkeaan vääristelyyn ja yksittäisten seikkojen tarkasteluun irti asiayhteydestään.

Niinpä kiistäjät saattavat viitata Auschwitz-Birkenaun leirillä olleeseen ”uima-altaaseen” osoituksena siitä, että natsit kohtelivat juutalaisia leirillä yleisesti ottaen sangen inhimillisesti. Birkenaun varsinaisen tuhoamiskompleksin ulkopuolelle rakennettu tekoallas saattoi toki ajoittain olla upseerien ja joidenkin harvojen etuoikeutettujen (arjalaisten) vankien ”virkistyskäytössä”, mutta ei tietenkään kerro yhtään mitään leirin normaalitoiminnasta.

Kokeneet kiistäjät esittelevät myös detaljirikkaasti teknisiä yksityiskohtia vaikkapa Zyklon B tuhoalaismyrkyn kemiallisista ominaisuuksista, polttouunien kapasiteetista, tarvittavasta koksin määrästä, polttohautojen syvyydestä ja niin edelleen. Asiaa tuntemattomat maallikot saattavat pitää selityksiä asiantuntevan oloisina.

”Tiesitkö, että juutalaisten ’joukkotuhonnasta’ Saksassa ei ole olemassa lainkaan historiallisia todisteita?” julistetaan Suomen vastarintaliikkeen levittämässä lapussa. Näin voidaan väittää ainoastaan, jos sekä ”historia” että ”todisteet” määritellään ihan toisin, kuin mitä niillä historiantutkimuksessa yleensä tarkoitetaan.

Historiallista todistusaineistoa on massoittain toisiaan tukevista silminnäkijätodistuksista kirjallisiin lähteisiin. Vaikka mikään irrallinen todistuskappale ei sellaisenaan osoita holokaustin tapahtuneen, eri lähteistä koostuva todistevirta osoittaa kiistatta yhteen ja samaan johtopäätökseen. Eihän holokausti alun alkaenkaan ollut jokin yksittäinen tapaus yhdessä paikassa, vaan ajallisesti ja maantieteellisesti laaja tapahtumakokonaisuus. Siitä kertova todistusaineisto tulee siksi useista toisiaan tukevista lähteistä eri puolilta.

Esimerkiksi Heinrich Himmlerin 29.12.1942 allekirjoittama ja Hitlerin puumerkillään luetuksi kuittaama raportti itärintamalla toimineiden kuolemanpartioiden toiminnasta osoittaa natsijohtajien olleen tietoisia juutalaisten systemaattisesta murhaamisesta. Raportin mukaan yksistään neljän kuukauden aikana elo-marraskuussa 1942 Einsetztruggpen C ja D ampuivat yli 363 000 juutalaista.

Mitä silminnäkijöihin tulee kiistäjien mielestä he kaikki valehtelevat, olivatpa he hengissä selviytyneitä juutalaisia tai leirien vartijoita ja komentajia. Kaasukammioista, joukkoteloituksista ja polttohaudoista kertovien silminnäkijöiden kertomuksia itsenäisesti tukevat kirjalliset dokumentit, sähkeet, tilaukset ynnä valokuvat ovat kiistäjien mukaan väärennöksiä.

Natsit itse ovat antamissaan lausunnoissa kertoneet käyttäneensä juutalaisten tappamisesta peiteilmaisuja (e.g. ”evakuointi”, ”erityiskäsittely”, ”erityistoimenpide”, "lopullinen ratkaisu"). Adolf Eichman kuvaili natsijohtajien Wannseen kokousta tammikuussa 1942 ja siitä laatimaansa muistiota: ”Herrat kokoontuivat istuntoon ja sitten hyvin yksiselitteisin termein—ei sillä kielellä, jota minun oli muistiossa käytettävä, vaan absoluuttisen suorasukaisin termein—he käsittelivät kysymystä sanoja säästelemättä … Keskustelua käytiin tappamisesta, eliminoimisesta ja hävittämisestä.” Kiistäjien mielestä natsien eri yhteyksissä käyttämät peiteilmaisut kertovat tosiasiallisen totuuden. Juutalaisia ei systemaattisesti tapettu vaan ”karkotettiin” tai vietiin oikeasti ”suihkuun”. Kaasukammioista kertovat silminnäkijät valehtelevat.

Silloinkin kun korkea-arvoiset natsit, ja Hitler itse, puheissaan ja kirjoituksissaan suoraan puhuivat juutalaisten tuhoamisesta ja hävittämisestä kiistäjät eivät näe niissä mitään pyrkimystä juutalaisten joukkotuhoamiseen.

Jotkut kiistäjät esittävät, ettei ole yhtään saksalaista dokumenttia vaikkapa kaasukammioihin tehdyistä hankinnoista. Entä sitten Auschwitzin keskusrakennusviraston johtajan tilaukset kaasutiiviistä ovista (”gasdichte Türe”) tai sähkeet, joissa kerrotaan Zyklon B:ssä käytetyn syaanivety myrkkykaasun havaitsemiseksi tarvittavista mittauslaitteista?  ”Yhdenkään ihmisen ei ole osoitettu kuolleen keskitysleireissä myrkkykaasuun”, sanovat kiistäjät. Eikö yhdenkään? Mitä tarkoittaa, että ”ei ole osoitettu”? Hengissä selvinneet silminnäkijät ja leirien vartijat sekä komentajat ovat todistaneet ihmisten laajamittaisesta murhaamisesta muun muassa myrkkykaasulla. Kiistäjien mukaan, kuten sanottu, he kaikki valehtelevat.

Selityksiä ja verbaalisia väistöliikkeitä kiistäjillä riittää. Ne on holokaustihistoriaa koskevassa asianmukaisessa kirjallisuudessa osoitettu paikkansapitämättömiksi. Historian näkövinkkelistä tähän kaikkeen on olemassa huomattavasti uskottavampi ja yksinkertaisempikin selitys, joka tekee paremmin oikeutta mittavalle todistevirralle: Kiistäjät ovat väärässä ja/tai valehtelevat jostain syystä. Holokausti tapahtui ja on totta.

Holokaustin kieltäjien väitteitä on aika ajoin puitu myös oikeudessa. Joka kerta kiistäjät ovat hävinneet. David Irvingin oikeudenkäyntiä vuonna 2000 pidetään näissä merkeissä yhtenä merkittävimpänä nykyajalle. Irving ei joutunut oikeuteen mielipiteittensä vuoksi. Päin vastoin aloite tuli Irvingiltä, joka itse haastoi historioitsija Deborah Lipstadtin oikeuteen kunnianloukkauksesta, koska Lipstadt oli vuonna 1993 julkaisemassa kirjassaan syyttänyt Irvingiä vaaralliseksi holokaustinkieltäjäksi, joka vääristelee historiallista todistusaineistoa.

Oikeudessa Irving edusti itseään ja sai mahdollisuuden esitellä holokaustin kiistävää aineistoa kuukausia kestäneen ja suurta julkisuutta saaneen oikeudenkäynnin aikana vastatessaan hänelle esitettyihin kysymyksiin ja ristikuulustellessaan itse Lipstadtin puolustuksen asiantuntijoita, kuten Robert Jan Van Peltiä ja Richard J Evansia.

Irving hävisi monta kuukautta kestäneen oikeudenkäynnin, joka käytännössä vei loputkin hänen maineestaan. Oikeudenkäynnin jälkeen kirjoittamassa kirjassaan Evans toteaa saman minkä oikeuden tuomari Charles Gray loppulausunnossaan, että oikeudenkäynnin aikana puolustus oli käynyt läpi perusteellisesti lähes kolmekymmentä esimerkkiä siitä, kuinka Irving ”merkittävällä tavalla”  vääristeli todistusaineistoa, jätti mainitsematta asioita, käänsi tekstejä väärin voidakseen esittää historian ideologiansa mukaisessa valossa. Kyse ei voinut olla tahattomista virheistä, jollaisia sattuu kaikille tutkijoille, sillä Irvingin ”virheet” tapahtuivat poikkeuksetta ja johdonmukaisesti aina samaan ideologiseen suuntaan: Hitlerin vapauttamiseen vastuusta ja  holokaustin kiistämiseen.

Tuomari vapautti Lipstadtin kunnianloukkaussyytteistä ja totesi toteennäytetyksi sen, mistä Lipstadt oli kirjassaan Irvingiä moittinut: Irving oli aktiivi holokaustin kieltäjä, antisemiitti ja rasisti, jolla oli yhteyksiä uus-natsismia kannattavien äärioikeistolaisten kanssa.

Kuten professori Evans summaa teoksessaan: ”Irving ei hävinnyt oikeudessa mielipiteidensä tähden, vaan koska hänen havaittiin tahallaan vääristelleen todisteita … Irving ei tutkinut tai tulkinnut tapahtumia, hän väänteli todistusaineistoa saadakseen näyttämään siltä, että mitään ei ollut tapahtunut”.

Tämä on totta holokaustin kiistämisestä vielä tänäänkin.

Suosittelen hankkimaan Kuvasta ja Sanasta (tilaukset (at) kuvajasana.fi / 09-85674999)  ja kuuntelemaan Savenvalajan Pajan holokausti -teemaviikolla pitämäni puheen: Miksi jotkut kiistävät holokaustin ja miksi he ovat väärässä? Siinä perustelen laajemmin miksi holokaustin kiistäminen ei kestä kriittistä tarkastelua. Sikäli kun tiedän, vaikka aineistoa on runsaasti englanniksi ei suomenkielellä ole saatavana lainkaan kirjallisuutta, joka vastaisi holokaustin kiistäjien haasteeseen. Siksikin puheeni on tärkeä suomalainen puheenvuoro aikana, jolloin maassamme holokaustin kieltäjät Magneettimediasta alkaen pyrkivä johtamaan tietämättömiä harhaan väitteillään. Kaikki holokausti -teemaviikon puheet ovat kuuntelemisen arvoisia ja niiden sisältö tukee toinen toistaan. 

-----

-- Lue aikaisempi kirjoitukseni koskien holokaustin kiistämistä tästä linkistä.

 

 

 

 

 

Kommentoi "Holokaustin kiistäjät historian väärällä puolella"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   _  _   ______  _  _   _ _  
| __ \\ | || | || /_  _// | || | || | \| || 
| | \ || | || | || `-| |,- | || | || | ' || 
| |__/ || | \\_/ ||  | ||  | \\_/ || | . || 
|_____//  \____//   |_||  \____//  |_|\_|| 
 -----`   `---`   `-`'   `---`  `-` -` 
                         
 
 

13 kommenttia "Holokaustin kiistäjät historian väärällä puolella"

Hannu 28.1.2016 22.10

Kiitos, Pasi! Erinomainen puhe. Käsittämätöntä mistä lähteestä kumpuaa Magneettimedian antisemitismi. Ja huolestuttavaa on kuitenkin, että jotkut ottavat tosissaan tuollaisen onnettoman historian vääristelyn. Tuntuu, että Magneettimedian lukijakunnalta puuttuu alkeellisinkin historian tulkinnan taju. Ei viitsitä ottaa selvää tosiasioista ja todisteista joita kyllä löytyy. Holokausti ja sen jälkipyykki on sen verran vahvasti dokumentoitu kansainvälisesti niin monella taholla ja monella tapaa, ettei siinä epäilykselle jää sijaa. Monet holokaustin kieltäjät lienee puolensa valinneet jo ennalta niin ettei minkäänlainen todistusaineisto heille kelpaa.

ujohko 28.1.2016 22.17

On hyvästä tutkia perinpohjaisesti mitä oikein on tapahtunut ja koittaa pitää kurissa omat ennakkokäsityksensä:

"Mitä silminnäkijöihin tulee kiistäjien mielestä he kaikki valehtelevat, olivatpa he hengissä selviytyneitä juutalaisia tai leirien vartijoita ja komentajia."

Kuka on holokaustinkiistäjä? Miksi holokaustinkiistäjäksi kutsutaan sellaista henkilöä, joka haluaa teknisiä todisteita ihmisten kaasutuksista? Jos ei ole murha-asetta tai uhriakaan, juttu raukeaa kaikissa muissa tapauksissa paitsi holokaustissa. Tietenkin ihmisiä kuoli ja yhtä tietenkin leireillä oli kaasukammioita, mutta todisteita ei saa mielivaltaisesti sekoitella. Esimerkkejä tästä:

1. Kun holokaustiviikon esitelmässäsi kerroit todisteena tilatuista kaasukammioiden ovista, esitit sen todisteena siitä miten ihmisiä on muka tapettu. Omassa esityksessäsi annoit ymmärtää, että ovet olivat vääjäämätön todistus siitä miten Auschwitzissa tapettiin ihmisiä kaasulla. Et kertonut miksi kyseinen ovi ei voinut olla tarkoitettu vaatteiden kaasutuksiin varattuihin tiloihin. Mainitsit ovien mitat. Kuitenkin itselleni jäi vaikutelma, että sen koko viittaisi aivan muuhun kuin siihen että suuret ihmismäärät kävelevät sen kokoisista oviaukoista lyhyessä ajassa. Toisaalta ne, jotka eivät puntaroi ajatusta desinfiointikaasutuksista, kokevat oven olemassaolosta kertovan dokumentin todistavan ihmisten kaasutuksista.

2. Röykkiöt kuolleista ja toisaalta riutuneet ihmiset kertovat karmeuksista ja karmeista olosuhteista mutteivät kaasutuksista. Ruumiinavauksen suorittaminen edes joillekin saati yhdelle olisi ollut hyvin tärkeä todiste. Ruumiista ei ollut pulaa, vaikka taisit mainita miten kaikki kaasutetut oikopäätä poltettiin. Ei voi olla niin, että valokuvat ruumiskasoista todistavat sekä kaasutuksista ja samaan aikaan opetetaan miten ruumiinavauksia ei tehty koska ruumiit poltettiin heti. Tämä asetelma on joko-tai, ja kumpikin johtaa päätelmään siitä miten ruumiinavauksia olisi voitu ja pitänyt tehdä. Syanidiin kuolleet erottuisivat muista kuolleista jo värinsä perusteella. Kuva aiheesta, ei herkille:
https://ixquick-proxy.com/do/show_picture.pl?l=english&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fwww.nazigassings.com%2Fimages%2FColorAtlasForPathp111fig9.59.jpg&sp=0d2c5df9c2240745ade409a5c30c206f


Kysyit kaasuilmaisimista. Jos ihmisille vaarallista kaasua käytetään ja ihmiset työskentelevät niissä tiloissa, kuten desinfiointitiloissa, halutaan varmistaa kaksi asiaa: ihmisten turvallisuus ja että desinfiointi on tehokasta. Molempiin kuuluu mittaaminen.

On surullista, että tässä asiassa ihmiset jakautuvat lähinnä rakkaudettomiin julmureihin ja totuudettomiin lässyttäjiin. Kristittyjen tulisi tuntea totuus.

Jukka 29.1.2016 16.44

Elämä on helppoa; kiistää voi luomisen, Jeesuksen elämän historiallisena henkilönä, juutalaisen kansan ihmeen, holokaustin, oman syntisyytensä, Raamatun ilmoituksen kaiken alusta ja kaiken mikä ei itseä tai omaa agendaa miellytä ja niin menettää koko todellisuuden, kaiken lopunkin ymmärtämisen.

Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
Ilm. 22:13

Tämän kieltäjä kadottaa todellisuuden, silloin on helppo kieltää holokaustikin, kuvitella todellisuus haluamakseen. Tosin elämme aikaa, jolloin Herran päivä lähestyy ja Jumala kovalla kädellä tekee selväksi, millainen on todellisuus, toisille ilman Jumalaa ja toisille yhteydessä Häneen. Sääliksi käy kaikkia niitä, jotka elävät harhoissaan pettäen itseään, jotka luulevat luovansa itse todellisuuden vaikka eivät yhtä henkäystäänkään voi henkäistä ilman Jumalan sallimatta.

"Pitäkää usko Jumalaan"

Oikeasti ujo 29.1.2016 16.44

Odotan kiinnostuneena, milloin maailmaan putkahtaa vaikkapa I maailmansodan kieltäjiä. "Kyseessähän oli vain suuri sotaharjoitus joillakin alueilla Euroopassa, räjähteet olivat alkeellisia, ja sotilaita ja siviilejä kuoli ihan vahingossa. Totta, ihmisiä kuoli silloin paljon, mutta sairauksiin, koska lääketiede oli vielä lapsenkengissä, niin silloisessa Saksassa kuin Ranskassa ja Britanniassakin. Ei Saksa mitään missään sotinut.Eikä ainakaan kärsinyt tappioita. Tiedetään, että jouluaattona "rintamalla" sekä Saksan että Britannian sotilaat pelasivat yhdessä jalkapalloa ja lauloivat hartaita joululauluja yhdessä. Niin että maailmansotaako siellä muka käytiin? Älkää nyt naurattako! Tarkista asia vaikkapa Youtubesta, Tosi-TV:stä yms. niin tiedät totuuden valheiden sijasta."
Historian revisionismi on kiinnostavaa, kunhan vain ne "oikeat" tarkistusteokset ja -kanavat löytyvät! Ja kun muistaa pitää kurissa omat ennakkokäsityksensä, ja on hyvästä tutkia perinpohjaisesti, mitä oikein on tapahtunut.

Jeesus tulee takaisin 29.1.2016 21.51

Hyvä kommentti "ujohko" nimimerkiltä. Ilmiselvää on se, että II ms:n historia on täynnä hirvittävyyksiä kaikkia siihen suoraan tai epäsuorasti osallisena olleita ihmisryhmiä kohtaan. Tarkkaa uhrilukua tuskin kukaan tietää mitä juutalaisiin tulee. Totta on kuitenkin se, että kaikista kärsineistä kansanryhmistä juuri juutalaiset ovat onnistuneet lobaamaan kaikista eniten. Mitenkähän olisi suu pantu jos esim. mustalaiset olisivat alkaneet hommamaan omaa valtiota sotien jälkeen vaikkapa itäisestä Euroopasta itselleen?

hfa 30.1.2016 18.19

Natsit käyttivät sen tuhkankin viljelysmaittensa lannoitukseen, joka syntyi siitä kun juutalaisia (etupäässä) mutta myös muita poltettiin keskitysleirien polttouuneissa.

Natsi siis repivät kaiken juutalaisista saamansa ”hyödyn” saksalaisella tarkkuudella omiin tarkoituksiinsa, polttouuneissa poltettujen tuhka levitettiin pelloille lannoitteeksi!

Miettikää, ihmisruumiitten tuhkakin otettiin ”hyötykäyttöön” viljelysmaitten lannoitteeksi!

Natsit ensin leikkasivat niiltä kaasukammioissa murhatuilta hiukset tekstiilien raaka-aineeksi ja polttivat sen jälkeen ne ruumiit polttouuneissa, jotta polttouuneissa poltetuista saatava ”hyöty” olisi täydellistä.

Kaasukammioissa murhattujen hiuksetkin tekstiiliteollisuuden raaka-aineeksi ja polttouuneissa poltettujen ruumiitten tuhka pelloille lannoitteeksi,”että ei menisi mitään hukkaan”!
Vain ihmispedot voi tuollaista tehdä!

Kohonen Tyyne 30.1.2016 18.19

Pienena lisana kirjallisiin todisteisiin Adolf Eichmanin henkilokhtaisesti allekirjoittama armahdusanomus Israelin presidentille. Han kyllakin mainitsee olleensa vain pieni ruuvi, mutta sanoo sita olleensa TUOHAMISEN koneistossa, ei missaan juutalaisten siirrossa johonkin.

ujohko 30.1.2016 18.19

Nimimerkki Oikeasti ujo,

koitat parodioida kustannuksellani ja ehkä saat jopa kannatusta. Ilveily ei kuitenkaan tehoa niihin, jotka ovat kiinnostuneita totuudesta, jotka keskittyvät siihen ydinkysymykseen kuin minäkin - siis missä ovat tekniset todisteet juutalaisten kaasutuksista.

Holokaustin silminnäkijätodistuksiin on syytä suhtautua suurella varauksella yksinkertaisesti jo näiden tosiseikkojen takia:

Article 19.

The Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence. It shall adopt and apply to the greatest possible extent expeditious and nontechnical procedure, and shall admit any evidence which it deems to be of probative value.

Article 21.

The Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof. It shall also take judicial notice of official governmental documents and reports of the United Nations, including the acts and documents of the committees set up in the various allied countries for the investigation of war crimes, and of records and findings of military or other Tribunals of any of the United Nations.

Nürnbergin oikeudenkäyntien tuomareita ohjeistettiin siis etukäteen siten, että heitä ei sido tekninen todistelu (artikla 19) eikä faktat (artikla 21), kun 'asiat ovat yleisesti tiedossa'. Tuo lähtökohta kertoo, että kyseessä oli mitä suurimmassa määrin poliittisesta teatterista.

Kun Pasi siis kirjoittaa, että "Mitä silminnäkijöihin tulee kiistäjien mielestä he kaikki valehtelevat, olivatpa he hengissä selviytyneitä juutalaisia tai leirien vartijoita ja komentajia", on syytä tosiaan syytä suhtautua varauksella silminnäkijälausuntojen autenttisuuteen ja siihen että lausunnoissa olisi totuus kaasukammioista, semminkin kun teknisiä todisteita ei sellaisista ole - siis ihmisten tappamiseen tarkoitetuista kaasukammioista, jos nyt pitää tarkentaa.

En suinkaan sivuuta silminnäkijälausuntoja, ne kertovat omaa tarinaansa, mutta kun havaitsen vahvat motiivit tietynlaiselle toiminnalle ja fyysiset todisteet huutavat poissaolollaan, minun on pakko todeta että todistustaakka on väitteen esittäjällä. Tiedetään, että todistajia pahoinpideltiin ja painostettiin, sekä häviäjäosapuolen siviiliväestöön kohdistettiin suunnattoman epäinhimillisiä iskuja, niin on pakko ymmärtää miten jo sen tiedostaminen vaikuttaa ns. tunnustuksiin. Edunsaajillakin oli motiivinsa. He muuten nostavat vieläkin korvauksia , ei väliä vaikka sukupolvet vaihtuvat.

Pahaa tapahtui - ja tapahtuu, mutta miten voi päätyä kuuteen miljoonaan uhriin, kun teknisiä todisteita ei ole ja aihetta tutkivat erotetaan?

Kalle 31.1.2016 16.25

Ihan mielenkiinnosta Ujohko, mitä mieltä olet esimekriksi Oskar Gröningin ns. Auschwitzin kirjanpitäjän todistuksesta oikeudessa?

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1429676418886

http://www.nytimes.com/2015/04/22/world/europe/oskar-groning-auschwitz-birkenau-guard-trial.html?_r=0

Timo Tarvonen 31.1.2016 16.25

Raamatussa sanotaan "Älä lausu väärää todistusta..." Irvingillä oli ainakin eräässä vaiheessa teoria, että holkausti on täyttä totta, mutta Himmler toteutti sen ominpäin, salaa Hitleriltä. Näinollen Irvingin niputtaminen samaan porukkaan esim Holocaust Handbook kirjasarjan kirjoittajien kanssa on hyvin kyseenalaista. Ja tuota teoriaansa Irving perusteli hyvin dokumentoidulla tapauksella, jossa Hitlerille näytettiin ulkomaalainen sanomalehti, jossa kerrottiin holokaustista. Hitler vertasi juttua kellonkielitapaukseen, irtihakattuihin käsiin. Tarkoitti sillä ensimmäisen maailmansodan aikana leviettyä PERÄTÖNTÄ väitettä että vihollisen sotilaita olisi leikattu kädet irti ja käytetty jäljelle jääneitä ruumiita kirkonkellojen kielinä. Itse Adolf Hitler siis totesi väitteet holokaustista perättömäksi sotapropagandaksi. Miten sinä, Pasi Turunen, selität Hitlerin lausunnon?

ujohko 31.1.2016 22.28

Kalle,

kyselit mielipidettäni. Linkkaamassasi uutisessa huomioni kiinnittyy näihin:

a) "Oskar Gröning toimi työnjohtajana, joka vastasi leirille tuotujen ihmisten omaisuuden takavarikoinnista ja lajittelusta.
Hänen johdollaan laskettiin juutalaisten rahat ja lajiteltiin korut ja muut arvoesineet.
Gröning oli komennettu Birkenauhun eli Auschwitz II -leiriin, noin kolmen kilometrin päähän pääleiristä."

b) "Syytetty kuvasi natsien toimintaa laiturialueella hyvin järjestelmälliseksi verrattuna Auschwitzin ykkösleiriin."

c) HS

d) "Gröning myönsi ensimmäisenä istuntopäivänä olevansa moraalisesti syyllinen juutalaisten joukkomurhaan ja pyysi anteeksiantoa."


Uutisesta ei millään tavoin näy, että Gröningin kertomus todistaisi ihmisiä kaasutetun. Kuinka lähellä kaasukammioita hänen toimipaikkansa oli - oliko hänellä siis varmaa tietoa vai ei? Mikäli Gröning sai 'tietää' kaasutuksista sodan jälkeen samalla tavoin kuin muutkin, hänen todistuksellansa on lähinnä propaganda-arvo.

Mietin myös miten järjestelmällinen saksalainen ei kirjannut leirille tulleita, vaikka he olisivatkin menossa tapettaviksi. Jos kirjaamattomuus johtuisi taktikoinnista ja olisi vain hyytävää taktikointia järjestelmällisyyttä, miten ihmeessä tuo tuhokoneisto oli niin huonosti suunniteltu; pienet ovet, ruumiita jouduttaisiin raahaamaan portaita pitkin ja verraten pitkät matkat, vartijoiden ja lähirakennuksissa olevien huomiotta jättäminen sillä he olisivat altistuneet merkittävästi myrkyille - korkeaa tuuletuspiippua ei ollut, se olisi näkynyt ilmakuvissa. Kaasuhan pitäisi saada yläilmoihin, ei pelkästään rakennuksen ulkopuolelle.

HS:n omistanut Erkko oli juutalainen. En moiti häntä, mutta minun on vaikea uskoa juutalaisomisteisen median uutisiin juuri tässä asiassa.

Kollektiivinen syyllisyyden tuottaminen voi olla hyvin tarkoituksenmukaista poliittisten agendojen ajamiseksi.

Siinä ei olisi mitään uutta:

" They claimed 6,000,000 in WWI, too, believe it or not. And, as historian/journalist Michael Hoffman has pointed out: “There are two early 'Holocaust' tales from the Talmud. Gittin 57b. claims that four billion Jews were killed by the Romans in the city of Bethar. Gittin 58a claims that 16 million Jewish children were wrapped in scrolls and burned alive by the Romans." Judaism's Strange Gods, Michael Hoffman (Independent History, 2000) The Bible abounds with outlandish claims of Jewish casualties, as well."

Tuota sekundaarilähdettä, satunnaista nettisivua, tärkeämpi on primaarilähde, Talmud. Siellä kerrotaan miljardien ihmisten tappamisista. Pitäisikö se uskoa, vai pitäisikö uskoa vain holokaustin kuusi miljoonaa?
Tarkista: Gittin 57b, Gittin 58a.

david 1.2.2016 17.08

Pasi Turusen blogi-kirjoituksen otsikko "Holokaustin kiistäjät historian väärällä puolella" on vähän harhaanjohtava. Otsikon tulisi kuulua "Holokaustin kiistäjät TOTUUDEN väärällä puolella" sillä ei holokaustin kiistäjät ole historian, vaan totuuden väärällä puolella, koska se holokausti on todellisuudessa tapahtunut.

Kalle 8.2.2016 10.00

Ujohko huomioitko myös The New York Timesin uutista koskevan linkin, joissa viitataan kysymykseesi: "Uutisesta ei millään tavoin näy, että Gröningin kertomus todistaisi ihmisiä kaasutetun. Kuinka lähellä kaasukammioita hänen toimipaikkansa oli - oliko hänellä siis varmaa tietoa vai ei?"