Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Rasismi, vihapuhe ja ääriajattelu Suomessa

30.8.2015 Juha Ahvio

Suomessa on nyt kesällä ja alkusyksyllä osoitettu voimakkaasti mieltä ja vastustettu etenkin "rasismia", "vihapuhetta", "ääriajattelua" ja "äärimielipiteitä" sekä nykyisen hallituksen talouspolitiikkaa. Näillä termeillä on julkisessa keskustelussa luonnehdittu lähinnä monikulttuurisuuteen kriittisesti suhtautumista ja kansallismielisistä lähtökohdista nousevia näkemyksiä. Erikoista viimeaikaisissa niin sanotuissa rasismin- ja vihanvastaisissa julkisissa purkauksissa on kuitenkin ollut se, että... 25

YK:n ihmisoikeusneuvosto puolustaa perinteistä perhettä

23.8.2015 Juha Ahvio

3.7.2015 eli viikko sen jälkeen, kun USA:n korkein oikeus oli 26.6.2015 määritellyt samaa sukupuolta olevien keskinäisten avioliittojen solmimisen kaikkia osavaltioita sitovaksi kansalaisoikeudeksi, julkaisi puolestaan YK:n ihmisoikeusneuvosto (Human Rights Council) päätöslauselman HRC29, joka velvoittaa kaikki YK:n jäsenvaltiot suojelemaan perinteistä miehen ja naisen välisen avioliiton perustalle muodostunutta perheinstituutiota yhteiskunnan luonnollisena perusyksikkönä siten kuin tämä on... 9

YK ja lapsen oikeudet: Lapsella on sitova ihmisoikeus isään ja äitiin

16.8.2015 Juha Ahvio

Maailman valtioita oikeudellisesti sitova ja maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus eli vuonna 1989 hyväksytty YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista lausuu yksiselitteisen selvästi, että jokaisella lapsella on normatiivisen lähtökohtaisesti sitova ihmisoikeus biologiseen isäänsä ja äitiinsä. Tämä tosiasia käy ilmi sopimuksen artikloista 3, 7, 8 ja 9. Artiklassa 3 todetaan, että kaikessa julkisessa lapsia koskevassa päätöksenteossa ja siten etenkin lainsäädännössä, "on ensisijaisesti... 14

Kristillisen uskonopin sisäistäminen on perustavan tärkeää

9.8.2015 Juha Ahvio

1500-luvun evankelisen uskonpuhdistuksen merkitystä ja luonnetta käsitelleessä Uskonpuhdistus on yhä ajankohtainen -blogissani 28.10.2012 kirjoitin muun muassa seuraavasti: "Voimme puhua evankelisesta uskonpuhdistuksesta yksikössä, koska kaikkia neljää uskonpuhdistuksen perussuuntausta ja niiden johtavia teologeja yhdisti teologisesti pyrkimys vanhakirkollisen uskonopillisen perinteen uudelleen elvyttämiseen kolmen erityisen periaatteen ohjaamana: korkeimpana auktoriteettina on yksin Raamattu... 4

Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä

24.6.2015 Juha Ahvio

Juuri nyt, näiden tuntien ja seuraavien vuorokausien aikana, SCOTUS eli Yhdysvaltojen korkein oikeus, the Supreme Court of the United States, äänestää ja päättää, tuleeko samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisten avioliittojen solmimisen mahdollistamista pitää USA:n perustuslain edellyttämänä kansalaisoikeutena. Korkeimman oikeuden päätös, joka tehdään tämän viikon loppuun mennessä tai viimeistään ensi viikon alussa, koskee käytännössä sitä, velvoitetaanko kaikki amerikkalaiset julkiset... 17

Yhteiskunnallisen mielipiteenmuodostuksen vasemmistolaisesta vapaudesta

21.6.2015 Juha Ahvio

Kirjoitin Eduskuntavaalit ovat ratkaisevan tärkeitä -blogissani 8.3.2015 muun muassa seuraavasti, suomalaisen yhteiskunnan arvoilmastoon ja kulttuurihegemonisiin todellisuuksiin liittyen: "Vasemmistoliberaalit radikaaliutopistit, jotka sinänsä muodostavat pienen ja Suomen kansan valtavirrasta oleellisesti poikkeavan maailmankatsomuksellisen vähemmistön, ovat kuitenkin onnistuneet saamaan poliittisille pyrkimyksilleen itseään huomattavasti suuremman kaikupohjan ja tämän myötä erilaisia... 33

Harhaopit ovat edelleen petollista suostuttelua

7.6.2015 Juha Ahvio

Käsittelen tänään Radio Dein taajuuksilla klo 14.15 kuunneltavissa olevassa Raamatturadio-ohjelmassa apostoli Paavalin Kolossalaiskirjettä soveltavasta näkökulmasta. Paavalin 60-luvun jKr. alussa ja niin kutsutussa ensimmäisessä Rooman-vankeudessaan ollessaan kirjoittama opetuskirje Vähän-Aasian Fryygiassa eli nykyisen Turkin alueella sijainneelle Kolossan kaupungin kristilliselle seurakunnalle on edelleen hämmästyttävän ajankohtainen. Kirjeensä aiheena Paavalilla on vakavan Kristuksen persoonaa... 33

Kirjailija Jari Ehrnroothin analyysi osuu asioiden ytimiin

24.5.2015 Juha Ahvio

Kirjailija ja kulttuurisosiologian, kulttuurihistorian sekä sosiologian dosentti Jari Ehrnrooth osuu terävästi asioiden ytimiin tämänhetkisen länsimaisen kulttuurimme ja yhteiskuntamme tilaa kriittisesti analysoivassa esseeteoksessaan Toivon tarkoitus (Kirjapaja 2014). Ehrnroothin näkemykset olivat esillä myös Helsingin Sanomien kulttuuriartikkelissa "Kirjailija Jari Ehrnrooth: Hyvinvointiyhteiskunta perustuu valheelle" 10.1.2015 Kirkko & kaupunki -lehden Outi Reinolan kirjoittamassa artikkelissa... 12

Jeesus Kristus on Herra!

10.5.2015 Juha Ahvio

Radio Dein taajuuksilla joka sunnuntai kello 14.15 – 14.30 kuunneltavissa olevassa Raamatun kirjojen johdanto-opillisia, historiallis-asiayhteydellisiä ja teologisia peruskysymyksiä käsittelevässä Raamatturadio-ohjelmassa olen edennyt Uuden testamentin kirjeisiin. Tänään sunnuntaina 10.5.2015 käsittelen apostoli Paavalin filippiläisille kirjoittamaa kirjettä raamattuteologisesta näkökulmasta. Filippiläiskirje lukeutuu niin kutsuttuihin Paavalin vankilakirjeisiin, jotka Paavali kirjoitti ollessaan... 2

USA:n korkeimman oikeuden avioliittolakikuulemiskeskusteluista

30.4.2015 Juha Ahvio

Yhdysvaltain korkein oikeus – Supreme Court of the United States – muodostaa parhaillaan kantaansa siihen oleelliseen kysymykseen, tuleeko samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisten avioliittojen solmimista pitää Yhdysvaltojen perustuslain takaamana kansalaisoikeutena, jonka mukaisuuteen jokaisen osavaltion on pakko mukauttaa oma lainsäädäntönsä. Kuluneella viikolla lukuisat eri tahot ovat esittäneet oman perustellun näkemyksensä tästä asiasta korkeimmalle oikeudelle. The Washington Times... 10